Sohapay

Hỗ trợ trực tuyến
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Hỗ trợ: 04.39743410
máy lẻ 123 hoặc 851
Hỗ trợ qua email hotro@sohapay.vn Chat với Hỗ trợ viên

TRỢ GIÚP - HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ Visa

 

.

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán và nhập thông tin thẻ

Bạn nhập thông tin thẻ gồm:

     1. Số thẻ: gồm 16 số, không bao gồm dấu cách, dấu -

     2. Ngày hết hạn: chọn ngày tháng hết hạn in trên thẻ

     3. Tên in trên thẻ: gõ không dấu

     4. CVV/CVC2: nhập 3 ố cuối mặt sau của thẻ

     5. Nhấn Đồng ý và thanh toán để hệ thống xác thực. Thông tin nhập yêu cầu chính xác và số dư tài khoản đủ thanh toán

 

Trong quá trình xử lý với ngân hàng, bạn không được đóng cửa sổ đến khi nhận được thông báo từ pay.soha.vn hoặc website bán hàng.

 

Bước 2: Nhận kết quả giao dịch

Kết quả thanh toán sẽ được gửi ngược trở lại website sohapay.com ngay sau đó.

Nếu thẻ được chấp nhận và thanh toán thành công, SohaPay sẽ chuyển bạn về website bán hàng, hệ thống sẽ tự động gửi Email thông báo cho bạn.

Nếu thẻ không được chấp nhận và thanh toán lỗi, SohaPay sẽ chuyển bạn về trang thanh toán từ Bước 1. Bạn có thể thanh toán lại, chọn phương thức thanh toán khác hoặc quay trở lại website bán hàng.